Mısır Nedir ve Mısır Faydaları

Buğdaygiller familyasından; 180 - 200 cm boyunda, dik ve yüksek gövdeli, geniş şerit yapraklı, bir yıllık bir bitkidir. Kökü kalın ve saçaklıdır. Yaprakları şerit gibi, uzun, paralel damarlı, sert ve sivri uçlu, sapsız, kenarları, dalgalıdır. İki çeşit çiçeği vardır. Erkek çiçekler gövdenin ucunda salkım başak şeklinde, dişi çiçekler ise yaprakların koltuğunda koçan halindedir. Dişi çiçeklerin stilusları uzundur ve kınlarının tepesinden dışarı doğru sarkarlar. Bunlar mısırpüskülü denilen kısmı meydana getirirler. Meyvesi, koçanı üzerinde sıkışık şekilde dizilidir. Rengi açık veya koyu sarı; esmer veya kırmızımtırak renklidir.

Mısırpüskülünün içeriğinde glikoz, maltoz gibi şekerler, sabityağ, steroller, reçine ve çok miktarda potasyum tuzları vardır. İdrar söktürücü, idraryollarını temizleyici ve hararet verici olarak kullanılır.

Mısırözü yağı, mısır tanelerinden çıkarılır. İçeriğinde yağ asitleri, A vitamini, az miktarda steroller ve bol miktarda nişasta vardır. Mısırözü yağı damarsertliğini önler.


Mısır Faydaları : Daha ziyade mısırpüskülü ve mısırözü yağı kullanılır. Mısır iyi bir besindir. Ancak hazmı biraz güçtür. Guatr olanların yememesi tavsiye edilir.



Domuz Gribinden Koruyucu Kürler

» Havuç (daucus carota)
» Biberiye (kuşdili)
» Okaliptus (sıtma ağacı)
» Katırtırnağı (genista luncea)
» Çirişotu (sarızambak)
» Karaağaç (ulmus)
» Katrancı (sedirağacı)
» Burçak (lathyrus)
» Yasemin (yasemen)
» Binbirdelikotu (hypericum calycinum)
» Kakule (cardamon)
» Çivitağacı (indigo)
» Sinameki (cassia)
» Sarı Ballıbaba (Lamium Galeobdolon)
» Şebboy (matthiola)