Mürsafi Nedir ve Mürsafi Faydaları

Burseraceae familyasından; çeşitli balsam ağaçlarından elde edilen reçine sakızıdır. Güzel kokusu vardır. İlkçağlardan beri kullanılır. Kokusu kuvvetli, tadı acıdır.

Mürsafi Faydaları : Spazmları giderir. Uyarıcıdır. Aybaşı tutukluğunu giderir.Domuz Gribinden Koruyucu Kürler

» Darı (akdarı)
» Isırgan (urtica urenus)
» Çadırkuşağı (çadıruşağı)
» Domates (solanum lycopersium)
» Meryempelsengi (çalapa)
» Karamuk (agrostemma githago)
» Dulaptalotu (daphne mezereum)
» Yulaf (alef)
» Havlıcan (alpinia)
» Üzüm (ineb)
» Kabakulakotu (venüsçiçeği)
» Kurtpençesi (kurttırnağı)
» Ökseotu (gökçe)
» Pamuk (gossypium)
» İnciçiçeği (mayısçanı)