Pankreas için Şifalı Faydalı Bitkiler ve Faydalı Otlar

» Ardıç (ephel)
» Fasulye (phaseouls vulgaris)
» Patlıcan (badincan)
» Yerelması (helianthus tuberosus)